Ústav cryobiology a technologie potravin

Тhe Institute of Cryobilogy a technologie potravin je organizace vědeckého výzkumu, aplikovaného výzkumu, rozšíření služeb a pomocné činnosti v oblasti cryobiology a lyofilizace, potravin a nápojů technologií, potravin a nápojů, kvality a bezpečnosti, ozařování potravin a biologicky účinných látek pro rostliny vinařství, v rámcích působnosti zemědělské akademie. Tento výzkum a analýzy jsou prováděny 4 sekcí s vlastními laboratořemi, 2 samostatné laboratoře a 2 sektory. K dispozici je 19 vědci pracující v ústavu – 2 profesoři, 9 docentů a 8 odborných asistentů. Jeden doktor věd a 16 Ph.D. Ústav má velmi významný příspěvek k rozvoji moderních potravinářských technologií, kvality a bezpečnosti potravin a nápojů v Bulharsku. ICFT vypracoval nabídku prostoru pro mise bulharských kosmonauty, který dělal Bulharsko třetí zemí na světě, má v držení těchto technologií.

Последни коментари

    Архив

    Категории

    • Žádné rubriky