Český institut pro pivovarství a sladařství

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský byl zapojen do výzkumu sladovnického stupně ječmene, ječmene a sladu zdravotní nezávadnost, látek obsažených v zrna ječmene, sladu a piva, které jsou důležité pro lidské zdraví (vitamíny, antioxidanty) a enzymy, které ovlivňují výrobní technologii a chuť konečného výrobku. VÚPS spolupracuje s sladařství, pivovarnické ústavů a ​​centrální Institutu pro kontrolní a zkušební ústav zemědělský při posuzování nových odrůd sladovnického ječmene. Každý rok se kvalita vzorků ječmene odebraných z mnoha míst v České republice se hodnotí. Institut také analyzuje technologie pro výrobu sladu z jiných obilovin a pseudo-obiloviny týkající se jednak pivovarských a non-pivovarských použití. Provádí také analýzu dalších alkoholických i nealkoholických nápojů, potravin a surovin rostlinného původu. VÚPS spolupracuje s mnoha českými a slovenskými vysokými školami a dalšími výzkumnými ústavy.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský aktivně pracuje v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Jednotlivé vzdělávací programy jsou zajištěny vysoce kvalitních lektorů které mají jak teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Některé z těchto programů jsou určeny pro odborníky, ale mnoho jiní jsou užitečné i pro širokou veřejnost. Tyto programy jsou průběžně doplňována o nové poznatky, a to jak teoretické a praktické. Kurzy se konají v dobře vybavených poslucháren a laboratoří a využít odpovídající technologické zázemí. V rámci tzv ESF VÚPS zahájila v roce 2006 projekt Pivovarská škola.

Последни коментари

    Архив

    Категории

    • Žádné rubriky