INI-Novation GmbH

Ini-Novation GmbH e международна бизнес консултантска  компания с фокус върху управлението на иновации и комерсиализацията на технологии. Компанията е предоставяла персонализирани услуги на три различни типа клиенти:

Местни правителства. INI-Novation консултира правителства по целия свят в изготвянето на иновационни политики и в развиването на стратегии за технологични и иновационни предприятия.

Университети и изследователски институти. INI-Novation активно участва в трансфера на резултати от научните изследвания към пазара, чрез консултации на научно-изследователски институции в областта на технологичните оценки, утилизирането и валоризацията. Ние развиваме индивидуални стратегии за комерсиализиране на внимателно подбрани технологии и подкрепа при изграждането на спин-оф фирми, базирани на познанията.

Частни компании. Предоставяйки услуги и експертен опит в областта на технологичния трансфер и управлението на иновации, INI-Novation се фокусира върху предприемачеството и създаването на високотехнологични стартиращи фирми. INI-Novation, подкрепя МСП в тяхното развитие, като едновременно с това предоставя услуги за интернационализиране, чрез вече създадената си платформа – softlanding platform.

Дейностите на INI-Novation, непрекъснато се разширяват на международно ниво, чрез нашите филиали и партньори по цял свят.

INI ще бъде водач в Работен пакет 8 – Оценка и разпространение на резултати. Тя ще се занимае със следните задачи: изготвяне на пазарни и международни сравнителни анализи; предоставяне на информационни материали на партньорите в консорциума; налагане на „ние” присъствие и създаване на виртуална общност за поддръжка на проекта, чрез даване на обратна връзка и оценка на резултатите; намиране на подобни инициативи и оценка на конкурентната ситуация; намиране на нови потенциални сектори за прилагане на новите продукти, технологии и методология, както и насърчаване на нови партньори за тяхното ползване; създаване на план за разпространение и използване на информацията (Експлоатационен план); създаване на действаща Европейска мрежа от партньори в различни области и продължителното активно развитие на качествата на лимеца, създаващи възможности за използването му в сектори, като фармацевтичната и козметичната индустрия.

В момента INI-Novation International, участва в значителен брой големи проекти в цяла Европа. Някои от дейностите, предприети от организацията, са с партньори от Германия, Гърция, България, Австрия, Хърватска, Ирландия, Белгия, Франция и много други.