Селскостопанска академия

Селскостопанска Академия е организация за научни изследвания, приложни, обслужващи и поддържащи дейности в областта на селското стопанство и хранителната индустрия, към Министерството на Земеделието и Храните. Организационната структура на Селскостопанска Академия се състои от централно управление и 25 научни института,  21 от които са  акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация, към Министерския съвет,  да предоставят образователни програми за присъждане на степен „Доктор“ в 34 научни дисциплини. Научните институти на ССА, поддържат активно сътрудничество с партньори от 40 страни за работа по съвместни изследователски проекти. Центърът за професионално обучение към Селскостопанска Академия е акредитиран от Националната Агенция за Оценяване и Акредитация към Съвета на Министрите, да провежда обучителни и образователни програми за 24 професии и 50 специалности със средна и висша степен на професионална квалификация. В сферата на хранителните технологии акредитираните специалности са осем. Пет от тях (Съхранение и преработка на зърнена и фуражна продукция – код 5410201; Производство на месо, месни продукти и риба – код 5410203; Производство на алкохолни и неалкохолни напитки – код 5410205; Производство на захар и захарни продукти – код 5410206 и Производство на растителни мазнини, сапун и етерични масла – код 5410208), са за средна степен на професионална квалификация. Другите три (Производство и преработка на мляко и млечни продукти – код 5410103; Производство на консервирани храни – код 5410105 и Производство на тютюн и тютюневи продукти – код 5410108), са за висша степен на професионална квалификация.