ИИПМ

Изследователски институт по пивоварство и малцуване извършва изследвания в областта на пивоварния ечемик, полезните качества на културата и на нейния малц, веществата, които се съдържат в ечемичените зърна, полезността на малца и бирата за човешкото здраве (витамини, антиоксиданти и др.), ензимите от значение за овкусяването на крайния продукт и технологията на производството му. RIBM си сътрудничи с производителите на малц, с други научни организации и с Чешкия Централен  институт за контрол и изследвания в земеделието, при оценяването на нови видове пивоварен ечемик. Всяка година се тества и оценява качеството на проби ечемик, взети от различни части на Чешката република. Институтът също анализира технологии за производство на малц от други зърнени и „псевдо-зърнени“ култури, използвани, както в пивоварството, така и в други индустрии. Изготвя също и анализи на други алкохолни и безалкохолни напитки, храни и суровини от растителен произход. Сътрудничи си с много Чешки и Словашки университети и други изследователски институти.

Институтът по пивоварство и малцуване e активен в областта на професионалното образование и обучение. Лектори с богат теоретичен и практичен опит, изготвят индивидуални образователни програми. Някои от тези програми са предназначени за професионалисти, но голяма част от тях, могат да бъдат използвани и от широката общественост. Програмите постоянно биват допълвани и подобрявани с нови теоретични и практични познания. Обучителните курсове се провеждат в добре оборудвани лекционни зали и лаборатории, като се използва съответната нужна техника. Институтът по пивоварство и малцуване, стартира през 2006 в рамките на Европейската Научна Фондация,  проект „Училище по Пивоварство“.