Проектът

Лимецът е древно жито, което датира от приблизително 10 000 години. Българският лимец, за разлика от други сортове, съдържа по-високo от обикновенното ниво на  хранителни вещества. За съжаление в България не са провеждани  целеви проучвания, за растежа и култивирането на българския лимец. Чрез провеждане на начални проучвания в рамките на  успешно развиващият се проект от 2013г. „Трансфер на иновации“, който е фокусиран върху малцуването  и пивоваренето на лимец, се натъкнахме на няколко изменения , които не позволяват производство на  продукти от лимец, с еднакви вкусови показатели, което ги прави негодни за високите стандарти за качество на европейския пазар.

С цел да се произвеждат продукти с едни и същи вкусови показатели, е необходимо да се разработи цялостна методология за изследване – методология за обучение(основна цел на проекта), базирана на  отглеждане на лимец с еднакъв вкус и показатели. Фокусът в проекта е именно върху това, прехвърляне, адаптиране и по-нататъшно разработване на методология за отглеждане на лимец с еднакви  елементи и вкусови показатели на продукта, независимо от реколтата. Основната целева група, към  която методиката на обучение е насочена са агрономи (производители на зърно / зърнени култури) и от друга страна на заинтересованите страни, участващи в производството на зърнени продукти, храна / напитки.

Разгледаните нужди са пряко свързани с факта, че в конвенционалното земеделие, не се прилагат съвременни методики за отглеждане на земеделски култури. Разработването на предвидените резултати на проекта, ще допринесе за подобряване на нивото на ключовите компетенции и умения на целевата група, по отношение на тяхното съответствие с предизвикателствата на пазара на труда. Методологията, ще подобри професионалните умения на агрономите в силно развития икономически сектор. Резултатите, ще доведат до цялостно подобряване на конвенционалното земеделие и ще предложи иновативни методи на обучение в сектора.

От дигитализацията на целия агротехнологичен процес,  консорциума ще развива няколко основни изхода, които ще повишат привлекателността на сектора на селското стопанство, главно отглеждането на лимец и използването на вторичните продукти с ниско съдържание на глутен, подходящи за хора, страдащи от целиакия. За  постигне на  целите, консорциума,  развива посочената по-горе методология за обучение на агрономи, за повишаване на професионалната им квалификация и поддържане на достъпа до зърнопроизводители и пивовари, които да им позволят да изпълняват и да го интегрират в производствения си процес,  да се възползват от квалифицирани експерти. Друг продукт, Технологичен речник на термините,  съдържа описание на специфичната терминология, използвана в проектите и съответните сектори. За да се постигне устойчивост и да повлияе на методиката за обучение, трябва да бъдат интегрирани в процеса на преподаване на партньорски организации, които ще подобрят своите умения и знания в своите обучителни модули към днешна дата.

Селскостопанска Академия, ще  въведе изцяло нов курс на обучение, въз основа на резултатите от проекта, в учебната програма на тяхната образователна система. Като цяло, селскостопанската индустрия, трябва да  приеме неизвестна до този момент, иновативна, висококачествена методология за обучение на агрономи и пивовари, осигуряваща квалифицирано, професионално обучение в рамките на участващите организации. Успешно завършилите, ще получат професионално образование, за не толкова популярна зърнена култура  като лимеца, с високо съдържание на хранителни вещества, по-силно развита, но с допълнителен потенциал за растеж на икономически сектори, като земеделието. С нарастващата популярност и дейностите, свързани с отглеждането на лимец, търсенето на високо квалифицирани експерти, които могат да отглеждат, обработват, третират, и т.н. тази култура, ще расте пропорционално. С други думи, тези, които преминат успешно развитието си, в рамките на подготовката на проекта ще се интегрират в динамичния пазар на труда с лекота.